معرفی دوره آموزشی

همواره در کالج تی بورس یکی از اصول اساسی فعالیت‌مان ساخت ورژن جدیدتر بوده است. بطوری‌که با تغییر در اطلاعات و اتفاقات پیرامون بتوانیم ورژن جدیدتر خود را قوی‌تر بسازیم و در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.

دوره‌های تخصصی تی‌بورس را هم به عنوان یک خدمت در کلاب قرار دادیم تا قدم مناسبی جهت افزایش سطح علمی اعضا برداشته باشیم. در این بخش اعضا آموزشی کالج تی‌بورس، طی هر فصل یک دوره جامع و کاربردی را تهیه و آماده می‌کنند، که در پیشخوان شما در کلاب تخصصی تی‌بورس در دسترس خواهد بود.