سبک زندگی معامله‌گر

جلسات روانشناسی معامله‌گر

شاید مهمترین اصل موفقیت در بازارهای مالی داشتن ذهن قدرتمند است. ذهنی که با کنترل احساساتمان بتواند از ما در مسیر پر از هیجان دنیای مالی مراقبت کند. اصل اول آموزش‌های کالج تی‌بورس تلاش برای مهارت خود کنترلی معامله‌گران است. به همین منظور در جلسات روانشناسی معامله‌گر که برای اعضای کلاب برگزار خواهد شد به کمک روش‌های کاربردی به شما کمک خواهیم کرد تا با تقویت این مهارت در معامله‌گری خود را به سطح بالاتری برسانید.

در این جلسات مهندس ایمان صاحبدادی تجربیات و مطالعات خود در زمینه ذهن را به شما منتقل خواهد کرد.