معرفی بورصدا

یکی از اهداف ما در باشگاه تخصصی تی بورس، افزایش سطح دانش بورسی تمامی افرادی بوده که بصورت حرفه ای یا مبتدی در بازار فعالیت دارند.

برای رسیدن به این هدف سامانه بورصدا را راه اندازی کردیم. در این سامانه کتابهای بورسی ابتدا جمع آوری شده سپس توسط یک تیم حرفه ای ترجمه می شود. در نهایت با خلاصه سازی کتب بطوریکه شنونده بتواند در مدت زمان کمی مهم ترین موضوعات آن کتاب را دریافت کند، آنها را به فایل صوتی تبدیل میکنیم که به راحتی بتواند در دسترس شما باشد.